18.1.11

Dumma frågor med relevanta svar

Det finns sådana som påstår att det finns dumma frågor.

Jag brukar alltid kontra med frågan - finns världen?

Detta brukar rätt omgående klassas som en dum fråga. Jag vidhåller dock att dess svar är oerhört relevant för våra framtida förehavanden.

Det är genomgående svårt att argumentera för motsatsen.

9.1.11

I all korthet, del LXIV

Nu är det snart klart.

6.1.11

I all korthet LXIII

Det blir faktiskt ett nytt år varje dag.