31.10.07

Svenska

Jag minns en tid då jag var gymnasist. En sådan som gick på gymnasiet.

Vissa tider av dygnet var då vigda åt att gemensamt gå igenom av det svenska språket. Det kallades lektioner i svenska.

Vissa av dessa lektioner fick vi inte använda uttryck som kom från främmande språk, så som, säg engelska.

Hur det gick ihop med att vår ömme lärare konsekvent använde det ganska främmande ordet 'overhead' i stället för det mer inhemska 'stordia' övergår mitt förstånd än idag...

Obegripligt

Västtrafik höjer priserna.

Igen.

Jag tänker inte ens gå in på den avgrund av obegriplighet detta antyder. Låt oss bara komma överens om att titeln på den här bloggen är en mycket välvillig eufmism. Dekorum, du vet.

23.10.07

Petrolium

En tanke slog mig. Om det bästa sättet att få saker gjorda är att skapa ett behov av dess händande och sedan släppa loss det på den fria marknaden - vore det i sådana fall inte bäst att låta den ta hand om koldioxidutsläppen?

Min tanke är som följer: om vi först förbjuder all försäljning av petrolium för framdrivning av fordon, och sedan låter marknaden ta hand om den brutala efterfrågan på alternativa drivmedel som onekligen kommer att uppstå - vore inte det ett ganska smidigt sätt att se till att övergången från bensin/diesel till alternativa bränslen faktiskt inträffade?

Eller har jag missförstått något?

9.10.07

Fördomar

Det pågår en hel del kampanjande mot rasism och fördomar ute bland skolor och arbetsplatser. Att vara emot rasism är förståeligt, men fördomar - varför kampanjera mot dem? Finns det någon som helst anledning till detta? Fördomar är nyttiga i många olika sammanhang, så som när man vill planera någonting, eller förutsäga framtiden. Eller, för den delen, förstå sin omvärld. Men ändå kampanjeras det mot att man ska generalisera, döma saker på förhand eller ha förutfattade meningar om saker.

Ett exempel på en nyttig fördom är den om att objekt, när ingenting hindrar dem, faller nedåt. Denna fördom är brutalt omfattande - den omfattar precis allting, utan några som helst undantag. Den är ett paradexempel på en generalisering. Ändå är den en bra sådan, trots att den vägrar att behandla varje enskilt ting som enskilda ting. Allting faller under samma tanke, allting döms utifrån samma förutfattade mening -

Jag vet inte, men att vara emot fördomar känns lite smått som ett tankefel...

5.10.07

Skala

Det största av alla tankefel är att tro att man förstår någon.