31.10.07

Svenska

Jag minns en tid då jag var gymnasist. En sådan som gick på gymnasiet.

Vissa tider av dygnet var då vigda åt att gemensamt gå igenom av det svenska språket. Det kallades lektioner i svenska.

Vissa av dessa lektioner fick vi inte använda uttryck som kom från främmande språk, så som, säg engelska.

Hur det gick ihop med att vår ömme lärare konsekvent använde det ganska främmande ordet 'overhead' i stället för det mer inhemska 'stordia' övergår mitt förstånd än idag...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar