9.10.07

Fördomar

Det pågår en hel del kampanjande mot rasism och fördomar ute bland skolor och arbetsplatser. Att vara emot rasism är förståeligt, men fördomar - varför kampanjera mot dem? Finns det någon som helst anledning till detta? Fördomar är nyttiga i många olika sammanhang, så som när man vill planera någonting, eller förutsäga framtiden. Eller, för den delen, förstå sin omvärld. Men ändå kampanjeras det mot att man ska generalisera, döma saker på förhand eller ha förutfattade meningar om saker.

Ett exempel på en nyttig fördom är den om att objekt, när ingenting hindrar dem, faller nedåt. Denna fördom är brutalt omfattande - den omfattar precis allting, utan några som helst undantag. Den är ett paradexempel på en generalisering. Ändå är den en bra sådan, trots att den vägrar att behandla varje enskilt ting som enskilda ting. Allting faller under samma tanke, allting döms utifrån samma förutfattade mening -

Jag vet inte, men att vara emot fördomar känns lite smått som ett tankefel...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar