21.4.12

I all korthet LXXXI

Så här årets har jag ett val. Äta allergimedicin och bli trött. Eller inte äta allergimedicin, få för lite syre när jag sover, och bli trött.
Det är förmodligen bäst att helt enkelt välja att bli trött.