31.3.12

Om A så icke A

I en värld av svartvita beskrivningar ställs vi ofta inför den hopplösa situationen att något anses vara sant. I och med att detta något anses vara sant så följer oundgängligen att dess motsats är osant.

I de gråzoner som verkligheten oftast består i kan två motsägande beskrivningar av en situation vara litegranna sanna. Men i en svartvit värld är det helt omöjligt. Om tröjan är vit kan den inte vara svart och därmed basta.

Har Kim fått på käften så har Jo slagit. Om Jo har rätt så har Kim fel. Om Kim har övergivit Jo utan anledningen så är hen ett svin.

Det finns ett offer och en hjälte i varje svartvit berättelse, men sanningen bor i mellanrummen och den är grå.