25.2.08

Framtidsvisioner

Det är en sak jag inte förstått med mer sentida artisters samlade verk, och det är de otaliga remixarna. Jag menar, de görs oerhört många remixar av vissa specifika låtar, och den som råkar komma utifrån och bara snubbla över artistens oeuvre kan lätt få intrycket att just den låten var någonting särskilt i originalformat. Så, när remixskivan med de fjorton olika versionerna av samma låt är genomlyssnad, och uppmärksamheten riktas mot originalet, så upptäcks det att -

Låten i fråga är ett en och en halv minut långt mellanspel på en av de mindre välkända av skivorna.

Utifrån detta drar jag slutsatsen att alla former av visioner och prognoser om hur framtiden kommer att gestalta sig måste bedömas med remix-faktorn i bakhuvudet. De stora produktionerna kommer att glömmas bort, men det där vi gör bara för att det måste göras utan att egentligen ägna någon större uppmärksamhet - kommer eventuellt att komma tillbaka i en tretton minuters extended vocal club edit (soft core 4 2 the floor remix).

Jag kan ha fel. Men min tro är att även de mer vardagliga och småskaliga av aktiviteter kan komma att bli historiska. När tid gått och saker haft sin gång. Och att framtiden skulle se helt annorlunda ut om vi tog detta till oss. -

20.2.08

Förfäder

Om en av dagens unga för ett ögonblick tar det lugnt och slöar lite mer än vad dagens äldre kanske finner smakligt, händer det titt som tätt att dessa äldre uppmanar till aktivitet med motiveringen att människor faktiskt slitit hårt i historien, och att de är otacksamma till dessa historiska arbetare som arbetat för att idag ska bli så bekvämt som det är idag.

Få se nu. Dagens unga är otacksamma mot de i historien arbetande genom att realisera deras vision om ett samhälle där det inte behövs konstant arbete - genom att inte arbeta konstant?

Hur går det ihop?

14.2.08

Alla hjärtans dag

...finns den på riktigt?

Varför då?

10.2.08

Biografism

Jag vet inte riktigt hur SF resonerar, men en tjänst som sammanställer alla ens produkter och levererar produktinformation utan att ta någon som helst betalt från en är väl en bra sak?

Tydligen inte...

8.2.08

Konspirationism

En sak jag har lagt märke till är att varje gång någon slags större katastrof händer och den berörda myndigheten/erna inte har gjort allt som de borde ha gjort för att förhindra den, så är det genast ett delibererat avstående från att handla från samma myndighets sida. Om en byggnad börjar brinna och brandkåren är sent ankommen till platsen, så beror det på att någon beordrat dem att komma sent. Eller om en terrororganisation håller till inom ett lands gränser, så är det genast och givetvis med den lokala regeringens välsignelse. Det beror aldrig på generell inkompetens eller brist på kontroll över situationen - nej, berörda instanser blir automatiskt superkompetenta, fullt effektiva och brutalt ofelbara strax efter att katastrof inträffat.

På något vis försvinner tanken att institutionell inkompetens, ren dumhet och den mänskliga faktorn kan spela in. Dagen innan var de lite smålata men ändå anställda; dagen efter var de övertränade eliter med fyra olika sorters närkontakt med problemet som helt sonika bestämde sig för att låta bli att agera, förhålla sig iskallt passiva. För att på så vis uppnå - något.

Jag vet inte, men den på något vis känns det som om konspirationsteorier som utgår från att passivitet eller långsamhet i krissituationer beror på medveten beräkning överskattar de inblandade en smula...

6.2.08

Antipiratism

Staten Danmark beslöt igår att blockera Pirate Bay . Det är säkert förståeligt utifrån något perspektiv, men de lyckades göra det på ett sådant sätt att de samtidigt, för att vara konsekventa, måste blockera resten av nätet. Också.

Jag vill inte vara en del av den ack så populära dansk-bashingen som pågått på sistone, men wtf? Har de verkligen tänkt igenom det här?

2.2.08

Förändring

Det är en mycket utbredd åsikt bland vissa samhällsskikt att förändring är någonting negativt. Någonting som inte sägs rakt ut av bärarna av denna åsikt är antagandet att saker och ting är optimala i sin nuvarande form. Det må vara outsagt, men det är en nödvändig följd av det hårdnackade motståndet mot förändring - varför skulle det annars vara så hårdnackat, om inte för att status quo vore den bästa av alla världar?

Problemet här är att status quo i sig självt är ohållbart i längden, och att alla vet om det. Den olja som upprätthåller ekonomin är finit; produktionsindustrin som lett fram till dagens välfärdssituation har spelat ut sin roll som primär samhällsförsörjare; till och med den gamla tidens socialisationsformer är på väg ut. 'Status quo' finns bara som en föreställning i hårdnackade huvuden -

Likväl håller de fast vid den. Som om vore den möjlig att föreviga.

Vad säger ni? Ska vi försöka göra framtiden bli en kopia av igår, eller tänka två steg längre och försöka göra den möjlig?