25.2.08

Framtidsvisioner

Det är en sak jag inte förstått med mer sentida artisters samlade verk, och det är de otaliga remixarna. Jag menar, de görs oerhört många remixar av vissa specifika låtar, och den som råkar komma utifrån och bara snubbla över artistens oeuvre kan lätt få intrycket att just den låten var någonting särskilt i originalformat. Så, när remixskivan med de fjorton olika versionerna av samma låt är genomlyssnad, och uppmärksamheten riktas mot originalet, så upptäcks det att -

Låten i fråga är ett en och en halv minut långt mellanspel på en av de mindre välkända av skivorna.

Utifrån detta drar jag slutsatsen att alla former av visioner och prognoser om hur framtiden kommer att gestalta sig måste bedömas med remix-faktorn i bakhuvudet. De stora produktionerna kommer att glömmas bort, men det där vi gör bara för att det måste göras utan att egentligen ägna någon större uppmärksamhet - kommer eventuellt att komma tillbaka i en tretton minuters extended vocal club edit (soft core 4 2 the floor remix).

Jag kan ha fel. Men min tro är att även de mer vardagliga och småskaliga av aktiviteter kan komma att bli historiska. När tid gått och saker haft sin gång. Och att framtiden skulle se helt annorlunda ut om vi tog detta till oss. -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar