26.2.16

I all korthet, LXXXII

Jag har länge varit lätt besviken över avsaknaden av ett svenskt uttryck för engelskans bias - som, om vi ska sammanfatta, betyder ungefär "strukturella sätt som vi tenderar att ha fel på".

Nuvarande fundering är om kanske begreppet jäv kan mörbultas in i rollen. Jäv är, som bekant, när man är olämplig att delta i ett beslut, för att någon typ av intressekonflikt gör att ens objektivitet ifrågasätts.

Gemensamt för de båda är att bevisbördan på något plan ligger hos den som hävdar sig vara objektiv. Det finns givetvis skillnader också, men de verkar vid första åtanke mest härröra från att begreppen hittills använts i olika kontexter.