30.8.09

M'kay

Det känns en aning som att jag måste ta mig i kragen och lyfta mg i stövelskaften och komma igång med den här bloggsaken igen. Kanske inte lika mycket som den där andra jag håller på med ibland, men, ni vet, ändå.

Hmm. Steg ett kanske är att börja med alla dessa halvfärdiga inlägg som ligger och väntar på att skrivas klart. Och/eller att påminna mina medskribenter om att de gärna får vara med i skrivandet. Eller, ehm, bli kreativ.

Välan. Här ska inte dös någon bloggdöd i alla fall. Det gäller bara att komma igång, så följer allt annat av sig självt.

[ljud av kombinerat krag- och stövelgrepp]

27.8.09

Argument mot allt

Jag vet inte hur många gånger jag har stött på det, så det måste vara ett otal gånger. Denna tendens att tro att ens tyckande att någonting är fel är ett argument i sig självt. Den är överallt - från det lägsta av filosofiseminarium till det högsta av riksdagsförsamlingar. Snart sagt alla använder denna icke-argumentation - ingen går säker!

Now, det finns förstås lägen där det är ett helt rimligt argument att säga att en inte gillar något. När en frågar om en vill provsmaka en ny glass eller dylikt så är det helt okay att säga att en inte gillar just detta. När det gäller, säg, frågan om prostitution ska legaliseras eller dylikt så är det inte ett argument att en inte gillar prostitution. Det är en utgångspunkt för ens eventuella argument, men det är inte ett argument per se.

Jag hoppas ni ser skillnaden. Ni borde göra det. Jag gllar inte när folk inte gör det. -

23.8.09

Obama - the one nazist to rule them all?

Varje ny ledare för med sig en alldeles egen mytologi om den egna personen. Det är ofrånkomligt, det hör till, det är en del av det sociala spelet. Amerikats president Obama är inte på något sätt undantagen från detta, även om hen måste stå ut med både det ena och det andra från både höger och vänster som de flesta av oss kanske tycker är en smula överdrivet.

På sistone har en ny argumentation och en ny mytologi växt sig stark over there. Obama ska tydligen vara en nazist. Det är svårt att tro, men hör här argumentationen i sin helhet, så förstår du. Hen vill nämligen förstatliga och nationalisera sjukvården. Sålunda är hen nationalistisk. Nationaliseringar och förstatlingar är dessutom socialistiska, så förutom nationalist så är hen dessutom socialist. Och därmed är det bevisat att hen är - just det - en nationalsocialist. En nazist.

Now, det må vara en del av det socialt ofrånkomliga att varje ledare får sig en egen mytologi, men what the hell? Tankefel ska vara subtila aspekter som framträder genom ett nogrannt studium av varje del av helheten, inte helheten som sådan.

Damn you, värld! Låt mig få behålla någon som helst illusion om att världen är rationellt och funktionellt ordnad! Jag blir dum i huvudet bara av att tänka på det här!

21.8.09

I all korthet, del XXVIII

Okay, jag är alltså arbetslös men inte inskriven på arbetsförmedlingen. Betyder det att jag är en svart arbetslös?

17.8.09

I all korthet, del XXVII

Physicists have been theorizing for decades about the 'electromagnetic force,' the 'weak nuclear force,' the 'strong nuclear force,' and so-called 'force of gravity'. And they tilt their findings toward trying to unite them into one force. But readers of the Bible have already known for millennia what this one, unified force is: His name is Jesus...

15.8.09

I all korthet, del XXVI

Det är allmän kännedom att om någonting har en sannolikhet på exakt en på miljonen att inträffa, så inträffar det nio gånger av tio.

Den stora svårigheten ligger i att se till så att det blir exakt en på miljonen; en på 999 996 duger liksom inte. -

8.8.09

Ljusets hastighet

Ljusets hastighet är, för det allra mesta, högre än den en vanlig laglydig medborgare kan uppnå utan att sluta vara en laglydig medborgare. Den är också något förvirrande, i och med att den har satts ut som ett slags maxhastighet för, well, allt. Denna gränsdragning frammanar närmast automatiskt frågan - varför just denna hastighet? Varför inte någonting annat? Vad är grejen?

För att flytta på någonting så krävs det att en föser på detta något. Ju större detta något är, desto mer måste en fösa. Om en dessutom vill fösa detta något i någon som helst smidig hastighet så gäller det att fösa rätt hårt - ju mer en föser, desto snabbare flyttar den på sig. Dock. För varje extra bit hastighet en uppnår så blir nästa bit jobbigare och jobbigare. Till en början märks det knappt, men efter ett tag så börjar en komma upp i en sådan hastighet att en får andnöd bara av att försöka; efter ett tag krävs det helt enkelt för mycket fös för att en ska orka.

Now, ljus består av oändligt pyttesmå saker. Dess massa är oändligt nära det lägsta en kan befinna sig över nollstrecket utan att för den skull inte finnas. Det krävs således inte särskilt mycket energi för att fösa omkring det, så det börjar färdas rätt fort rätt snabbt. Men - det jobbiga faktum att det blir jobbigare och jobbigare att fösa fart på saker ju fortare de redan rör sig gäller fortfarande. Efter ett tag kommer även ljuset till den punkt där det helt enkelt blir för jobbigt för universum att gasa - då det börjar krävas mer energi än vad som existerar i detta universum för att röra sig ens det minstaste lilla minsta fortare än det redan går.

Ju större någonting är desto mer energi krävs det för att flytta på det. Ju snabbare det rör sig desto mer energi krävs det för att det ska röra sig ännu fortare. Ljus är ungefär det absolut minsta som finns, och kräver därför minst energi av allt som finns för att fösas. När det absolut minsta når sin absolut högsta föshastighet - då finns det absolut inget som kan hänga med.

Och det är därför ljusets hastighet är universums hastighetsbegränsning. I all korthet.

2.8.09

Ineffektivitet är bra

Världen är organiserad på ett synnerligen oeffektivt vis. Var en än kommer så finns det alltid någonting som ställer sig i vägen för saker och tings optimala fungerande, saker som gör att flödet saktar ner och rör sig i en hastighet synonymt med långsamt. Det kan vara allt från en trafikant som inte riktigt hänger med när trafikljuset färgar om till grönt, en byråkrat som på något vis lyckas ta ta minuter på sig att göra någonting som vanliga dödliga kan förväntas ta en halv minut på sig att lyckas med, en pensionär som absolut och utan alternativ måste betala med jämna pengar i den enda öppna kassan eller någonting liknande. Den är överallt, den går inte att undvika. Den är, med största sannolikhet, du.

Ett gravt exempel på ineffektivitet är kött. För varje kalori kött som läggs på en tallrik för förtäring så krävs det cirka femtio för att få dit den. Rent logistiskt är det ett fall seriös ineffektivitet - det domesticerade djuret måste födas, hållas vid liv och ges MASSVIS med mat under sin livstid innan den blir en måltid i vår. Det krävs mat för att skapa mat - mer mat än vad som skapas, till och med.

Samtidigt råder det en viss svält i världen. Folk dör i brist på mat. Många folk dör i brist på mat, till och med. Det är till och med en av de stora anledningarna till att folk dör. Bilolyckor framstår som ett mindre irritationsmoment i jämförelse; Svinaflunsan skulle behöva ta lektioner i dödlighet. Brustna hjärtan kan nästan börja mäta sig, men de når inte riktigt dit än. Svält äger de flesta andra former av döende, med andra ord.

Soe. Å ena sidan har vi ett gravt ineffektivt system för produktion av mat. Å andra sidan har vi en gravt dödlig brist på mat.

Hmm.

Det känns som om vi skulle kunna vara nära någon slags potentiell lösning på ett reellt problem här. Banka lite på ineffektiviteten, och hungern behöver inte vara ett lika stort problem som den är idag. Det HADE varit ett större problem om matproduktionen fungerade med full effektivitet och inte kunde förbättras alls; i sådana fall behövde vi orsaka mer långsiktig förändring på politisk nivå för att undanröja ineffektviteter i det sociala nätverk av själviska entiteter som är människor. I stället  för att utföra en tekniskt sett brutalt enkel optimering av matproduceringen så skulle vi behöva utföra en långt mer komplicerad manöver.

Ineffektivitet är bra. Jag önskar nästan att fler delar av vårt samhälle var lika abnormt ineffektiva som matproduktionssektorn, så att fler problem kunde lösas på enkla sätt. Välan - alla problem kan inte lösas av att konvertera folk till en köttfri diet, eller hur?