23.8.09

Obama - the one nazist to rule them all?

Varje ny ledare för med sig en alldeles egen mytologi om den egna personen. Det är ofrånkomligt, det hör till, det är en del av det sociala spelet. Amerikats president Obama är inte på något sätt undantagen från detta, även om hen måste stå ut med både det ena och det andra från både höger och vänster som de flesta av oss kanske tycker är en smula överdrivet.

På sistone har en ny argumentation och en ny mytologi växt sig stark over there. Obama ska tydligen vara en nazist. Det är svårt att tro, men hör här argumentationen i sin helhet, så förstår du. Hen vill nämligen förstatliga och nationalisera sjukvården. Sålunda är hen nationalistisk. Nationaliseringar och förstatlingar är dessutom socialistiska, så förutom nationalist så är hen dessutom socialist. Och därmed är det bevisat att hen är - just det - en nationalsocialist. En nazist.

Now, det må vara en del av det socialt ofrånkomliga att varje ledare får sig en egen mytologi, men what the hell? Tankefel ska vara subtila aspekter som framträder genom ett nogrannt studium av varje del av helheten, inte helheten som sådan.

Damn you, värld! Låt mig få behålla någon som helst illusion om att världen är rationellt och funktionellt ordnad! Jag blir dum i huvudet bara av att tänka på det här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar