10.3.11

Jag är inte rasist, men...

Har ni tänkt på att inledningen "jag är inte rasist, men" kan användas för att göra även de mest neutrala påståenden lite småsuspekta. Se bara:

"Jag är inte rasist, men det regnade igår."

Nu är frågan förstås - blir fenomenet att tala om vädret en bättre eller sämre isbrytare om en lägger till förledet att en inte är rasist?

6.3.11

I all korthet, del LXVI

Mitzukniv ingår ej.