21.8.12

Märkliga böjelser

Att komparera är att gå från ena änden av ett böjningsmönster till den andra. Så här: stor, större, störst.

En syllogism är att ställa upp två premisser och sedan dra en slutsats ur dessa.

Ett entymem är att göra samma sak, fast utan att närmare gå in på en av premisserna.

Men vad kallas det när en bara ställer upp en  premiss, och sedan inte gör så mycket mer med den? Hur kompareras den här sekvensen?