20.1.15

Eller inte

Vissa ord som innehåller en syntaktisk negering (a-sexuell, o-skyldig, anti-materia) bygger sin identitet och betydelse på ordet de negerar (sexuell, skyldig, materia), men i vissa situationer bygger det negerande ordet egna betydelser som inte motsvaras i det negerade ordet. Och i de betydelserna kan det negerande ordet inte avnegeras, utan måste omnegeras - motsatsen till en oskyldig kyss är inte en skyldig kyss, utan snarare en ickeoskyldig (eller syndig) dito.

Låt oss kalla den här klassen av vandöda syntaktiska negationer "zombieprefix".