23.1.17

Vänvärde

Att se någon som en vän innebär att värdesätta hen för det du upplever att hen är, snarare än för vad de kan, äger, eller liknande.
Vad andra upplever att du är bygger oftast på det som du ger uttryck för naturligt, utan ansträngning.
Det du upplever att du tillför till en relation har en tendens att fokusera på det du anstränger dig för att bidra med, eftersom ditt oreflekterade varande har ett tydligt drag av oreflekterad vana.
Konekvensen av detta är att vi, i våra stunder av depressivt tvivel, ibland ifrågasätter varför andra står ut med oss, trots att vi upplever att de ger mer till relationen än vad vi mäktar ge tillbaka. Vi förbiser att det de ger ofta är det de är, det vi värdesätter i dem som vänner - samma klass av gåvor som vi tenderar att inte ens se att vi själva också ger tillbaka.

Du är en gåva i dig själv. Att vara din vän är att uppskatta den gåvan.