18.7.06

Planering

Planering är en mycket viktig del av världen. Det kan nästan sägas att planering ÄR världen, efter arkitekturens och den geologiska estetikens frammarch i modernitetens tecken; det som är är planerat, och det som är planerat har stora möjligheter att gå från modalitet till realitet. Vilket i och för sig inte utesluter att totaliteten, det stora hela, ändå är fundamentalt oplanerat: summan av tusen, tusen och åter tusen planer blir inte en helt genomplanerad och transparent ordning, utan en kaotisk, kakofonisk och ogenomtränglig oordning.

Att inte ta med detta i sina planer är nog någonting av ett tankefel - eller vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar