21.3.08

Dvorak

Bruce Sterling ger ett alternativ till QWERTY i sun bok Distraction, som gick någonting i stil med DHSIM; ett tangentbord tillhörande en ’prole’ visar upp denna layout. Det är talande att det alternativa tangentbordet dyker upp i det sammanhang det gör - i princip sammanfattar det en stor del av den sociala miljön i det edeistiska smmanhanget. Världen är uppdelad i två fält: det ena känner vi igen från idag, och är en slags vidareutveckling av dagens status qou; det andra är radikalt nytt, ett resultat av att en stor del av den gamla arbetarklassen (därav namnet ’proles) vänt ryggen år statsmakten och helt sonika börjat leva utanför systemet, i ett eget sådant. I det förra har allting stagnerat och degenererat till en slags, tja, idag på speed; i det senare har alla band med det gamla klippts av, vilket det mer effektiva tangentbordet visar på.

QWERTY kom till i ett försök att sakta ned skrivandet; i skrivmaskinernas barndom hände det lätt att delarna hakade i varandra vid allt för snabbt skrivande. Efter hand försvann anledningen till att QWERTY infördes, men institutionell tröghet ledde till att ingen riktigt ville ta på sig att införa en ny standard. Alla hade redan lärt sig den kryptiska men ändå välspridda QWERTY-modellen, och att ersätta en standard med en ny var inte aktuellt i det korta loppet. Sterling visar hur det korta loppets negligens efter hand kan komma att leda till koncekvenser i det långa loppet, om än på större skala än tangentbordsnivå. Efter åratal av kortsiktig negligens från statsmaktens sida, övergav större delen av den inte längre arbetande befolkningen denna stat, och med den allt det bagage som försöket att hantera den akuta vardagen hade underlåtit eller varit oförmöget att ta itu med.

Vi kommer nog inte att se en massiv flock människor vända ryggen till statsmakten och bilda egna anarkistiska, självförsörjande kollektiv inom någon snar framtid. Dock kanske det kan vara en bra idé att orka sig för att göra sig av med en del gammalt vi bär med oss av gammal vana. Det mesta vi gör gör vi utan att ha någon egentlig anledning eller ursäkt till annat än att vi har gjort det sedan urminnes tid - QWERTY likaså. Kanske vore det en idé att använda sig av någonting annat, bara för att bli medvetna om exakt hur mycket av vår tid här i denna cyberrymd domineras av ryggmärgsreflexer?

Nu ser förvisso inte Dvorak ut som Sterlings visionerade tangentbord, men det är förmodligen lite lättare att få tag på. Såvida vi inte tar tangentbordet i egna händer och ommöblerar det en smula.

Varje förgivettagande av någonting är något av ett tankefel, även och särskilt om det handlar om saker som vi har så pass tätt inpå oss att vi knappt kan ana dess existens längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar