7.6.09

Lycka

Det här med lycka är inne nuförtida. Dalai Lama skrev en bok om ämnet för tid sedan, och den tycks dyka upp hemma hos var och varannan person jag råkar besöka. Varje gång jag råkar titta på teve så är dess uppnående och bevarande ett konstant samtalsämne. Det är, med andra ord, svårt att komma undan fenomenet.

Det finns, avrundat till närmaste tretal, tre modeller för att förstå lycka. Den första är en rent kemisk lycka - balansen i hjärnan rubbas åt ett visst håll, och ett lyckorus uppstår. Det är en enkel modell, som kanske eller kanske inte säger någonting om orsaken till obalansen. Knuffa rätt kemikalier i rätt riktningar och lycka uppstår. Enkelt nog. Det spelar ingen roll varför de skuffas åt rätt håll, så länge de gör det.

Den andra modellen är att lycka uppstår som ett resultat av gynnsamma situationer. Att bjuda ut någon och få ett ja, att vinna en hård men jämn match, att efter ett långt och episkt letande hitta den där obskyra svenska pilsnerfilmen som inte sålts någonstans i över fyrtio år i ett mycket bortglömt hörn av piratebayen så att en kan ge den till sin farmor i åttioårspresent - sådana stunder är sällsynta, men lyckliga och nyttiga.

Den tredje modellen kommer från de gamla grekerna, och säger att lycka är ett resultat av ett kontinuerligt och givande arbete för det egna och allmänna goda under former som medger både tid för personlig reflektion och tid för deltagande i det offentliga livet. De hade ett ord för det - eudaimonia. Det goda livet bygger på goda dygder i ett gott samhälle - när alla tre faller på plats så kommer lyckan av sig självt.

Now, jag är inte den att jag förnekar att de två första modellerna har sin plats i vår förståelse av livet, universum och allt det där, men när det kommer till att planera och förutsäga min egen framtid så utgår jag mer från den tredje modellen än någon annan. När det gäller att planera sådana saker som var jag ska bo, hur jag ska leva, om/när/var jag ska arbeta, så är det en mer konsekvent och pålitlig lycka jag söker, snarare än en tillfällig och mer eller mindre oförutsägbar sådan.

Det är förstås omöjligt att förutsäga vilka livssituationer som blir goda och vilka som blir ogoda. Saker och ting ser inte likadana ut vid n:te anblicken som vid första, och det enda sättet att egentligen ta reda på hur en viss situation ter sig är att leva i den. Att sätta sig ner och på förhnd planera det goda och lyckliga livet, så som en arkitekt ritar en byggnad, fungerar inte; det finns för många föränderliga faktorer som spelar in för att fånga dem alla. Rent praktiskt så får en utgå från sin nuvarande livssituation och se vad som är - vad en trivs med, och vad en inte trivs med - och sedan söka förändra det ogoda till det goda.

Det kanske låter banalt, men när en väl börjar nysta i det hela så inser en rätt snart att det finns väldigt många trådar i ens liv, som en antingen kan dra i eller dras av, och att varje aspekt i sig själv kräver mycken arbete för att förstå, formuleras och förändras.

Förhoppningsvis har ni den turen att ni, emellanåt, finner er lyckliga i och över att befinna er i denna situation. Jag gör det, ibland, när jag lyckas få till det här med studenteriet; det är, onekligen, en av de saker som håller kvar mig vid universitetet. -

3 kommentarer:

 1. Om du inte själv har läst boken "Lycka! En handbok i konsten att leva." så tycker jag att du ska försöka ta dig tid att göra så, det finns många intressanta tankar nerskrivna i den!

  Angående vad du skrivit...

  "Rent praktiskt så får en utgå från sin nuvarande livssituation och se vad som är -vad en trivs med, och vad en inte trivs med - och sedan förändra det ogoda till det goda."

  Rent praktiskt finns ju även alternativet att byta perspektiv och börja trivas med det en inte trivdes med. ;-)


  från Lycka!:
  "Faktum är att hur lyckliga eller olyckliga vi känner oss i ett visst ögonblick ofta har mycket lite att göra med våra konkreta villkor och i stället är en funktion av hur vi uppfattar vår situation, hur nöjda vi är med det vi har."

  SvaraRadera
 2. Det vore onekligen en idé till en uppsats i filosofiämnet - en nogrann och genomgående analys av likheter och skillnader mellan den tibetanske figurinens och de gamla grekernas lyckobegrepp. Eller, tja, någon av de gamla grekerna; de var ju ändå ett antal.

  Jag är lite anti mot Lycka!-boken. Den tenderar att dyka upp i ett otal überflummiga sammanhang. Du vet. Mellan "Hitta din inre Chi" och "Få balans med Feng Shui". Det skapar en viss, ah, skepsis..

  SvaraRadera
 3. Boken dyker upp i min lägenhet jämte "Postmodern Etik". ;-)

  Författarens not:
  "I den här boken återges långa samtal med Dalai Lama. [...] uttryckliga avsikten att vi tillsammans skulle utarbeta ett projekt som skulle lägga fram hans syn på konsten att leva lyckligare, kompletterad med mina egna kommentarer och observationer ur en västerländsk psykiaters perspektiv."

  SvaraRadera