26.11.09

Skräcken för vaccinets framfart

Skräcken för baconfeberns framfart har hittills varit rätt mild. Jag har haft en kursare som missat årets föreläsning (säga vad en vill, men vår professor i retorik kan det här med att föreläsa) av rädsla för den, men det är ungefär den totala räckvidden av dess framfart häromledes. Skräcken för vaccinet, däremot, är långt större; det är nästan som om vaccinationsskräcken som sedan länge varit en etablerad genre borta i USA nu av outgrundlig anledning gått och etablerat sig även hos oss. Må vara att jänkarna exporterar större delen av sin kultur, men just den delen kanske vi klarar oss utan.

Now, problemet med vaccinationsskräck är att den i viss mån är befogad. Särskilt om det rör sig om en vaccination på stor skala, så som, säg, över hälften av befolkningen. Om en ger ett vaccin till en tillräckligt stor samling folk så kommer biverkningarna att börja inträffa - gravida kommer att få missfall, folk med hjärtbesvär kommer att få hjärtattack inom samma tidsrymd, och allahanda besvärligheter kommer att drabba folk i dagarna eller veckorna direkt efter vaccineringen. Det är obönhörligt; det kommer att hända.

Det problematiska här är att allt detta kommer att hända ändå, av rent statistiska skäl. Så fort en folkmassa blir så stor att den inte längre kan räknas mer än som siffror, så är det närmast garanterat att den innehåller folk som är gravida, folk som har hjärtbesvär och folk som kämpar med allehanda besvärligheter. Det är också lika statistiskt sannolikt att dessa kommer att få missfall, hjärtattack eller någonting annat inom loppet av en viss tid. Make no mistake - det händer närmast varje dag att gravida människor får missfall, att hjärtattacker och allt annat inträffar. Detta beror inte på någonting särskilt, utan det är statistiskt ofrånkomligt i en tillräckligt stor population.

Det finns ett elegant sätt att demonstrera den här principen, och det är med födelsedagar. Vanligtvis så är det en något sällsynt händelse att en träffar på någon med samma födelsedag (om än inte födelseår) som en själv. Det händer ibland, och det ligger inte direkt utanför rimlighetens gränser, men det är fortfarande värt att påpeka när det inträffar. Men. Om en samlar 367 människor i ett rum så är det statistiskt nödvändigt att minst två av dem fyller år samma dag. Om en samlar 3667 i samma rum så blir det närmast en barnlek att hitta sin partner - det finns tio stycken av dem där inne. Om en samlar 36667 så finns det hundra av dem. Och så vidare. Det som i en liten grupp av människor är smått osannolikt blir ofrånkomligt när en samlar ett stort antal av dem i samma sammanhang.

Now, sannolikheten för att någonting illa ska hända efter att någon har tagit sin vaccinationsspruta växer på samma sätt. Den växer inte för den enskilda individen, men någon, någonstans kommer att drabbas av någonting dåligt efter vaccinationen - och detta dåliga hade hänt ändå, oavsett vad. Precis så som dåliga saker händer människor varje dag, och har hänt dåliga saker varje dag sedan tid urminnes. Att dessa dagar råkar ligga precis efter ett visst medicinskt ingrepp påverkar inte sannolikheten för att någonting annat, orelaterat, kommer att inträffa ändå.

Saker händer, de händer varje dag, och dagarna efter vaccinationen är precis lika vardagligt farliga som alla andra dagar. Och ju fler människors vardag du räknar in, desto större är sannolikheten att någonting dåligt ska hända just den dagen du råkar räkna på. Oavsett vilken dag du råkar välja.

Ha en bra dag.

7 kommentarer:

 1. Samlar man 3667 människor i ett rum, kan faktiskt 365 ha helt unika födelsedagar. Däremot behöver man bara samla ett drygt tjugotal för att sannolikheten att något av alla möjliga par delar födelsedag ska bli en på två.

  Sannolikheterna för att olika typer av biverkningar ska inträffa efter injektion av Pandemrix i sin tur, de finns angivna i FASS.

  http://tinyurl.com/yj3hm8m

  Fler än var tionde vaccinant råkar ut för sådant som Ipren brukar hjälpa mot. Vaccinerar man 3667 personer kan man enligt bipacksedeln anta att mellan 3 och 37 av dem drabbas av till exempel yrsel, diarré, sömnlöshet eller nässelfeber. Inte särskilt chockerande.

  Med 36667 vaccinanter kommer lika många att drabbas av värre saker, till exempel nervsmärtor, kramper eller allergiska chocker.

  Vaccinerar vi en hel svensk befolkning torde någon enstaka eller något litet fåtal drabbas av vaskulit, förlamning, eller någon annan neurologisk störning.

  Rädsla är ju alltså obefogat MED fakta på handen. Varför försöka avskriva den utan?

  SvaraRadera
 2. Tanken här är mer att illustrera min gamla käpphäst att saker och ting som är kontraintuitiva på individuell nivå är helt självklara när en lyfter blicken och ser på det hela från ett lite större avstånd. Det är mindre en illustration av finstilt sannolikhetslära som en påvisning att vissa saker är att förvänta i ett sammanhang där antalet inblandade är större än den vardagliga intuitionen klarar av.

  Sedan förstår jag inte riktigt din slutfråga. Har jag rätt på fel premisser, eller vad? Glömmer min entymemiska argumentation att lägga alla outtalade antaganden på bordet? ;)

  SvaraRadera
 3. Åh jag glömde att fråga om det här inlägget när du var här! >_<

  SvaraRadera
 4. FÅR VÄL FRÅGA ÖVER NÄTET DÅ

  SvaraRadera
 5. Förresten är det bara jag som ser ett stavfel i rubriken?

  SvaraRadera