14.3.10

Saker som är

Det finns ett stort antal saker i världen som vi går omkring och tar för givna som helt naturliga och självklara, men som egentligen är rätt märkliga. Ta till exempel alfabetet, som inte är konstruerat efter vare sig rim eller reson. Varför ska det nödvändigtvis börja på "a", och varför följer "b" med automatik på detta? Det ter sig naturligt för oss att rabbla upp bokstäverna i en viss ordning - abcde - och vi hittar saker rätt snabbt när vi ska leta efter dem i en lista sorterad i bokstavsordning, men det finns ändå ingen direkt koppling mellan dem. Ordningen bara finns, rent generellt, utan att någon egentligen lyckats förklara varför.

Väldigt mycket i vår vardag är på det här viset - godtyckligt sammanfogade i en viss ordning eller på vissa sätt som över tid har kommit att bli lika självklara som att himmelen är blå, att vatten är vått eller att sovmornar för korta oavsett hur långa de är. Att de är godtyckliga förtar inte deras självklarhet, men det får en ändå att undra - tänk om det hade varit annorlunda? Tänk om det hade varit bdeca i stället för abcde? Tänk hur många små händelser som baserar sig på att alfabetet ser ut på ett visst sätt hade varit annorlunda! Tänk på hur många små saker i våra liv som vi tar för givna som hade kunnat vara på ett annat sätt.

Min tro är att allt som är hade kunnat vara annorlunda.

Tror jag fel?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar