10.6.08

Informationsteknologi

Är det normalt att tycka att det är normalt att folk vet vad en lyssnar på och utan vidare kommenterar låtvalet?

Är det normalt att tycka att det är normalt att fråga om det är normalt att tycka att det är normalt att folk vet vad en lyssnar på och utan vidare kommenterar låtvalet?

Är det normalt att tänka på saker på över tre nivåer av medvetenhet? [1. jag vet. 2. jag vet att du vet. 3. jag vet att du vet att jag vet. 4. jag vet att du vet att jag vet att du vet. 5 osv ad infinitum.]

Är det normalt att tänka att det är normalt att fråga om det är normalt att tänka på om det är normalt att fråga om att det är normalt att fråga om det är normalt att fråga om det är normalt att folk vet vad en lyssnar på och utan vidare kommenterar låtvalet?

Det är förmodligen normalt att drabbas av en lättare känsla av yrsel efter ett tag.

#

Då inställer sig frågorna: vad har det här med informationsteknologi att göra? Handlar inte sådan om att överföra information och kommunikation från plats A till plats B (och tillbaka)? Är inte detta oerhört överkurs, teori där praktik borde vara?

Svaren är: allt, inte nu längre och hur tänker du nu?

Informationsteknologi handlade om att få information att flytta på sig, men - liksom motorvägarna efter hand blev mindre asfalt och mer rastplatser - har fokus flyttats från den tekniska infrastrukturen och det fysiska nätet av elektroner och signaler, och mer hamnat på och i de sociala näten av kärlek och avstånd. Att intressera sig för hur flödet går till rent fysiskt är lite som att stanna upp och studera hur asfalten är lagd eller är blandad; det har sina poänger och kan ge vissa insikter, men det är inte huvudsaken, utan någonting som förväntas vara där, finnas till. Sysslandet med sådant är ett sysslande för ett arbetande fåtal; den akuta majoriteten sysslar mer med att prata om helt annat; ungefär som barnen i baksätet, som inte tänker mer på vägen än på att den månne är lite för lång.

Medvetenhet, medvetande, på högre nivåer blir aktuellt i och med att nätet - det sociala nätet - breder ut sig och når allt fler människor. När en viss kritisk gräns är nådd - när det inte längre bara är nördar i för stora t-shirtar som använder nätet, och även den mest onördige av hejarklacksledare hittat dit - blir det viktigare att göra sig förstådd än att göra det möjligt att reflektera över hur en ska nå ut. Det är redan från början, a priori, möjligt att nå ut, och det behöver inte ens finnas med som ett moment innan kommunikationen händer; för det mesta är det någonting som måste påpekas för de inblandade innan de tänker närmare på det. De som vill nå ut på ett effektivt sätt - bli förstådd - däremot, så måste reflektion om fenomenologi, medvetenhet och subjektets flyktighet göras. Det gäller att förstå att kommunikation inte är någonting som sker på nivå tre, utan snarare fem eller sju (vi vet att de vet att vi vet, och att vi borde bete oss som att vi vet; de vet dock att vi vet detta, och att vi förmodligen kommer att agera som om vi vet detta; hur överraska dem?), och att detta kräver sin dos av eftertanke och medvetande.

Att då ställa sig frågan om det hela är överkurs, som en praktiker kan ställa sig likgiltig till och ändå fungera, är lite som att ställa frågan på huvudet utan att göra en Derridansk poäng av det; förvirrande. Praktiken ÄR - om den ska vara effektiv - ett utnyttjande av den lilla men ändå bit medvetande som tilldelats just den här biten kommunikation just nu. Som McLuhan sade: mediet är budskapet. Eller, översatt till våra dagar: budskapet blir annorlunda eftersom det ligger på internet, och kan - kommer? - att läsas av människor som inte nödvändigtvis ser på saken på samma sätt som du. Eller som gör det. I bägge fall gäller det att vara medveten om detta, och att aldrig - inte ens för den minstaste lilla stund - tappa ur sikte att det som sägs sägs i ett sammanhang som, såvida du inte preparerar publiken för det, kan och kommer att överskrida det du säger.

Att tro att kommunikation sker i ett vakuum är ett tankefel. Att tro att informationsteknologi främst handlar om bandbredd och nodpunkter tänker ännu felare. -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar