19.9.09

Retorik

Vissa anser att retorik är synonymt med tomt prat, långa meningar utan mening och massor av strunt som världen klarar sig utan. Det är en förståelig sak att anse, då det förr i världen var mer eller mindre nödvändigt att linda in sin kommunikation i tomma men långa struntmeningar för att över huvud taget få fram den på ett sådant sätt att berörda parter ens skulle lyssna på den. God retorik på den tiden var att kunna formulera sådana meningar på ett konsekvent och naturligt vis.

Problemet med denna åsikt är att den blandar samman tanken bakom orden med orden själva. Retorik är förmågan att i varje tillfälle hitta det som är övertygande för sin publik. Förr i världa var det ett bra sätt att anpassa sig till mottagaren att tala med överdådigt blomsterspråk; en var inte övertygande om en inte hade ett visst mått av blomster i håret. Nuförtida är det kanske omväxlande att tala på ett sådant vis, men efter ett tag tröttnar folk på ens gammelmodiga språk och vill att en ska slappna av och sluta spela teater.

Retoriken som sådan är inte förändrad, dock. Den sysslar fortfarande med att hitta de former för övertygande som fungerar här och nu. Att de språkliga former detta övertygande sker under har förändrats en smula förändrar inte den bakomliggande tanken som sådan - att det vid varje tillfälle finns vissa saker en borde tänka på om en vill få sin publik att lyssna till en själv snarare än till någon annan.

Den som utsätts för långa meningar och svulstiga formuleringar och jobbiga jämförelser och som blir allt annat än övertygad om någonting när hen hör detta utsätts inte för retorik; hen utsätts för dålig retorik, ett dåligt användande av språket. Det en god retoriker försöker göra är att hitta de sätt att språka på som faktiskt fungerar, som inte gör åhöraren trött i huvudet, utan som faktiskt går hem och slår an en sträng på hjärtats inre lyra.

Sen är det förstås kul att skiva och tala i såna där långa och komplicerade meningar, bara för att se hur länge en kan hålla på utan att tappa bort sig, men det är ett tankefel att tro att de är övertygande i sig själva. De är som jongleringsbollar - ju mer en övar med dem, desto fler kan en hålla i luften samtidigt, men om en faktiskt vill göra någonting konkret så kanske de inte är de bästa av verktyg att använda sig av. -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar