19.4.08

Biobränslen del 2

Bara för att iterera hur absurt det är med biobränslen så kör jag ett inlägg till på samma tema. Now, det första vi måste förstå om dagens jordbruk är att det, liksom större delen av den västerländska ekonomin, är baserad på råolja.

Now, olja är en synnerligen effektiv näringskälla; med hjälp av den kan vi leva som om var och en av oss hade sju hundra slavar arbetande för oss non stop, året runt. Det är den nivån oljans näringsinnehåll ligger på, och det blir inte sämre av att den är relativt lätt att utvinna ur jorden. Olja är en lättåtkomlig, brutalt effektiv och än mer mångsidig resurs som utan tvekan gjort vår värld till vad den är idag.

Ett användningsområde för olja är att tillverka artificiella gödningsmedel. Dessa kan sedan användas på jord som av egen kraft knappt orkar skjuta upp maskrosor och förvandla den till jord tillräckligt odlingsbar för att gå med vinst när skörden är skördad och såld. Detta för med sig att områden som tidigare var oodlingsbara numera är det, och att de områden som tidigare var det nu är det i ännu högre grad. Jordbruk plus olja (om än processad till oigenkännlighet) är lika med ett effektivare och större jordbruk.

Ett annat användningsområde för olja är bekämpningsmedel mot myggor, skalbaggar och annat oknytt som vill äta upp växtligheten innan den växt färdigt. Användandet av dessa bekämpningsmedlen neutraliserar oknytten, och låter växtligheten växa i relativ fred - även på platser där det annars hade varit omöjligt pga det lokala djurlivet. Jordbruk plus olja är lika med mer effektivt jordbruk.

Ett tredje användningområde för olja är som bränsle till bilar och lastbilar. jordbruksprodukter fraktas ofta omkring i de senare, i både korta och långa sträckor. I och med att oljan är så pass energirik som den är, kan dessa produkter transporteras långa sträckor utan större besvär, så att jordbrukarna kan sälja sina grödor på de marknader som har de kunder som har råd att betala mest. Jordbruk plus olja är alltså lika med lönsammare jordbruk.

Now, dessa tre användningsområden för oljan tagna tillsammans gör fenomenet biobränsle ytterst tankefeligt. Biobränslen är jordbruksprodukter, och som vi har sett så är dessa i mångt och mycket beroende av olja både för att bli till och nå marknaden. Tanken med biobränslen är att de ska utgöra ett alternativ till att använda olja som drivmedel. Att ha alternativ till olja är förvisso en bra sak, men då olja används som ett led i produktionen av detta alternativ, blir processen lite bakvänd. För att ersätta olja använder vi olja för att producera någonting vi inte skulle kunna producera utan olja. -

De effekter detta får för världen är dubbla. Dels så används den olja vi faktiskt har kvar i världen på ett ineffektivt sätt, vilket intuitionen säger är ineffektivt och därmed inte helt optimalt, och dels så höjs priset på mat, i och med att bönderna odlar för att hålla bilar och lastbilar mätta snarare än mänskliga magar. När oljan används ineffektivt blir den kvarvarande reserven än mer värdefull för de som vet att använda den effektivt, vilket höjer priset på den. I och med att olja är ett led i produktionen av jordbruksvaror, leder ett höjt oljepris till ett höjt matpris, vilket i sin tur leder till ett höjt pris på biobränsle. Vilket i sin tur leder till att incitamenten för jordbrukarna att odla i bränslesyfte ökar, vilket i sin tur sparkar hela processen i baken igen och så vidare.

Maten blir dyrare; oljan blir dyrare. Helt i onödan. Biobränsle som alternativ till olja fungerar inte i stor skala, utgör ett ineffektivt utnyttjande av den energi som ligger latent i oljan och, nästan som en slags punkt över i:et, är ungefär lika miljövänligt som oljan självt efter att ha passerat avgasröret. Vad jag menar med att det inte fungerar i stor skala står att finna i andra stycket: med dess hjälp har vi energiekvivalensen till sju hundra slavar som inte gör annat än att hjälpa oss med de energikrävande saker vi behöver gjorda. Om vi ska ersätta denna energi med jordbruksprodukter, så kommer vi att behöva avsätta orimligt mycket odlingsbar jord till biobränsen, och som konsekvens av detta en mindre och mindre del till mat.

Biobränslen är en absurd tankegång. Må hela fenomenet blåsa förbi som det misslycakde practical joke det är, och ge plats åt någonting annat, som inte utgör ett institutionaliserat bitande av oss själva i svansen. -

1 kommentar:

  1. visst är det ineffektivt om man ser det ur energiåtgångssynpunkt. Men ett krav för att något skall vara en växt är att den tar upp solljus och omvandlar det till energi. Gödsel är till för att tillföra näringsämnen, inte energi. De viktigaste ingredienserna är nämligen kväve, kisel och svavel. Enligt en artikel i Forskning och Framsteg (ingen aning om vilket nummer) så skulle hälften av energin försvinna om jordbruken drevs på biobränsle.

    Så ja, det är ineffektivt ur energisynpunkt, men lite bättre än olja ur miljösynpunkt.

    SvaraRadera