2.8.08

Glömda frågor

Det händer då och då att det berättas om studier som visar att människor som dricker en måttlig mängd alkohol om dagen mår bättre än de som avstår från alkohol helt och hållet. Den implicita slutsatsen är att det är nyttigt att inta en mindre mängd alkohol om dagen. Till många vardagsdrickares glädje. Slutsatsen verkar sannolik, eftersom den tilltalar ett vardagsbeteende; genom att vara tilltalande, blir den desto mer sannolik. Folk vill att det ska vara sant, och tänker därför gärna på det som sant.

En fråga som glöms bort väldigt mycket varje gång är frågan om varför människor avstår från alkohol. De som avstår brukar göra det på grund av anledningar som inte enbart är avhållsamhet. Före detta alkoholister avstår, av naturliga skäl. Men även diabetiker, människor med hjärtproblem, som går på någon slags medicin, som har klen konstitution, som snart eller nyligen genomgått en större operation, har en krånglande lever eller dylikt - avstår, förståeligt nog, från alkohol.

Studierna påpekar att det finns en korrelation, dvs ett statistiskt samband. Men de säger ingenting om kausation, dvs vad som orsakar vad.  Det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och hälsa, men det beror inte på alkoholen. Det beror på att de som är friska nog att konsumera alkohol, och har en lever stark nog att kunna processa det, ofta är just friska, medan de som avstår många gånger gör det för att de inte är friska nog att processa giftet. Sambandet finns, men eftersom en oftast glömmer - eller förleds glömma - att ställa frågan om varför, så framgår inte att det bara är ett statistiskt samband, och inte ett samband orsak verkan.

Det gäller att komma ihåg att ställa rätt frågor; annars får vi upp en massa irrelevanta studieresultat så som dessa, som slösar både tid, pengar och trycksvärta. -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar