16.12.09

Tänk rätt, tänk om

Regler är till för att följas. Vissa tycker att det går att bända lite på dem ibland om situationen kräver det, andra anser att de skall följas till punkt och pricka under alla omständigheter, sammanhang och kontexter. Utan undantag. Alls. Nej, inte ens då.

Om en har oturen att konfronteras med någon av den senare typen i ett sammanhang där hens regler är närmare heliga guds bud än någonting annat, så har en otur indeed. Särskilt om dessa regler är sådana att de är totalt godtyckliga och inte har några egentliga skäl annat än att den reglerande säger att det är så.

Now, att bryta mot reglerna i ett sådant sammanhang kommer förstås inte i fråga. Det förändrar inget. Om en vill åstadkomma en förändring i regelverket så måste en följa reglerna till extrem punkt, extrem prickighet och extrema omständigheter, på ett sådant sätt att det blir orimligt att reglerna förblir så som de har varit. När effekterna av att reglerna följs är värre än att de bryts så är förändring av nöden.

På tal om nöd så är ett exempel på detta det ibland förekommande fenomenet att en lärare förbjudit eleverna att gå till toaletten under lektionstid. Vilket är oerhört obekvämt om en råkar vara i behov och nöd. Att under extrem långsamhet lida sig igenom de resterande minuterna av lektionen är ett sätt att följa reglerna, men det förändrar ingenting. Att i stället artigt fråga om en får gå, under stilla former acceptera det förväntade nejet och därefter, med all värdighet som kan åstadkommas under sådana situationer, förflytta sig till närmaste hörn och uträtta eventuellt behov där i stället.

För att sedan i en lagom oskyldig röst säga att eftersom en uttryckligen blev förbjuden att gå till toaletten, så var en tvungen att gå någon annan stans. Reglerna följdes till punkt pricka och exkremitet, och vad mer kan begäras av en människa i regelrätt nöd?

2 kommentarer: