28.5.09

I all korthet, del XX

Försöker du antyda att det här med relationer är ett komplicerat aggregat av tusentals synergistiska sociala och psykologiska processer som var och en för sig är relativt obetydliga men som tillsammans bildar en komplicerad och komplex väv av nyanser och detaljer vars skiftningar orsakar olika reaktioner och effekter beroende på tid, rum och situation?

Dude. That's way out of my league.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar