1.5.09

Fjorton tips för ett bättre liv

Idag är det första maj, en dag då det traditionellt sett är passande att ge goda råd och uppmaningar inför framtiden. Eftersom jag inte vill gå emot tidsandan just denna dag som är idag så ger jag er härmed fjorton råd för ett bättre liv. (De kanske eller kanske inte går att hänföra till vissa verkliga händelser, tidsepoker eller tendenser.)

Here goes;

1. Utför inte systematiserat och ideologiskt baserat folkmord med hjälp av ett nation vars självkänsla är körd i botten men vars byråkratiska kapacitet är i världsklass.

2. Bedriv inte global slavhandel enbart i syfte att förbättra din ekonomiska situation.

3. Använd inte statlig övermakt mot civila som med fredliga medel försöker påverka den allmänna demokratiska opinionen.

4. Revolutionera inte fram en brutal fascistisk union som i nära trekvarts århundrade förtrycker folket utifrån tanken om proletariatets frigörelse.

5. Inför inte ett generellt och kategoriskt totalförbud mot vissa rusmedel för att sedan monopolisera den svarta marknaden på detsamma.

6. Inled inte ett episkt krig innehållandes större delen av den antika attiska världen, en ytterst antiheroisk hjälte och en trähäst utan en bättre ursäkt än en mindre diplomatisk kris som skulle kunna lösas bättre med ord än med svärd.

7. Dö inte på ett kors i kärlekens namn för att sedan användas som ursäkt till precis varenda krig som förs de närmaste två tusen åren.

8. Bygg inte murar för att rent fysiskt åtskilja människor som råkar leva i stater med olika ideologiska inriktningar.

9. Kapa inte ett plan i syfte att flyga in i en närmast godtyckligt vald byggnad som ett försök att göra ett statement i en internationell debatt. Låt dessutom bli att invadera två nästintill godtyckligt valda länder med detta som ursäkt.

10. Ha inte som affärsmodell att orsaka vissa 'problem' i det lokala närområdet och ta ut en avgift för att tillfälligt låta bli att göra detta.

11. Var inte ett fucktard. Av någon som helst anledning.

12. Överanspela inte på dynamiken mellan vi och dem i syfte att uppnå ett mål som ligger utanför denna dynamik för att sedan dö och efterlämna ett ömsesidigt hat som kommer att överleva i femton generationer.

13. Ambulanser har företräde. Alltid. ALLTID.

14. Använd inte ny teknologi för och den generella befolkningens okunskap om denna för att i smyg och steg för steg införa en gammeldags polisstat utan annan anledning än att bevara en affärsmodell som görs obsolet av denna nya teknologi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar