27.4.10

Positiv och negativ förändring

Jag har länge gått omkring och funderat på det här med förändring. Förändring är, om vi ska göra en minimal definition av det hela, att först vara någonting och sedan över tid börja bli någonting annat. En sak som förändras går alltså från att vara någonting till att vara någonting annat.

Detta kallar jag positiv förändring. Inte nödvändigtvis för att det rör sig i en positiv riktning, utan för att det rör sig ett positivt antal enheter i riktning mot någonting annat. Det spelar ingen roll vad det rör sig mot - att det rör sig mot något är tillräcklig förändring för att vara en positiv förändring. Precis som det inte spelar någon roll i vilken riktning en rör sig när en räknar hur många meter en rört sig - oavsett vilket håll en förflyttar sig så har en rört sig ett visst antal meter åt det hållet.

Att någonting blir mer likt någonting annat är dock bara en sak, om än väldigt många riktningar. Vad blir det då om någonting förändras på ett sådant sätt att det blir mindre likt allting annat samtidigt, dvs förändras på ett sådant sätt att det inte rör sig i riktning mot någonting annat? Det blir alltså mindre likt allting annat samtidigt, men det förändras fortfarande.

Jag brukar kalla detta negativ förändring, och detta är generellt sett svårt att sätta fingret på. Liknelsen med metrarna fungerar liksom inte, eftersom det är svårt att tänka sig minus en meter - men ändå går det att tänka sig någonting som förändras på ett sådant sätt att det mer och mer börjar likna sig självt. Det rör sig med andra ord mot någonting annat, börjar inte likna någonting annat, men det förändras fortfarande.

Positiv förändring är alltså att någonting blir mer likt någonting annat, ospecifierat vad; negativ förändring är alltså att någonting blir mindre likt allting annat, rent generellt.

Nu kanske ni undrar - vad är poängen?

Den gömmer sig i att detta är en filosofisk övning, dvs ett tänjande av verkligheten med hjälp av begrepp för tänjandets egen skull. Det är inte ett försök att påverka eller förändra någonting i riktning mot någonting särskilt, utan snarare ett försök att förändra världen så att den blir mer lik sig själv - ett försök att ställa sig minus en meter längre bort från den. -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar