23.4.10

Tystnad

Folk har så märkliga tankar kring tystnad. Eller, rättare, de reagerar så märkligt. De tolkar in så långtgående nyanser och detaljer i allt det där en inte säger att det är svårt att skilja det sagda från det osagda. Till sist så har en - genom att inte säga något - sagt allt som behöver sägas, och därefter sägs ungefär ingenting.

Det är ett märkligt fenomen, det där. Håller ni inte med?

1 kommentar: