6.6.10

Att ta saker för givna

Ibland tar jag väldigt mycket för givet. Särskilt när det gäller andra människor och vad de har för grundsyn på världen. Ibland fungerar det att utgå från att folk ser språket som någonting externt från människans subjekt och som någonting som därmed kan användas på olika sätt för social interaktion - ibland inte. Ibland fungerar det att utgå från att alla andra också ser uttalanden som a priori menade i en anda av "som om vore jag ett subjekt som kunde säga såna här saker" - ibland inte. Ibland fungerar det att göra subtila förändringar till det grammatiska för att se hur dessa inverkar på den implicita ontologi som döljer sig i syntaxen som sådan - ibland inte.

Det uppstår många gånger väldigt intressanta situationer där "inte" är fallet.

Det är dock alltid ett tankefel att ta för givet att världen är tråkig. Det fungerar liksom aldrig. -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar