26.6.10

Trätobrödraskap

Det finns ett underskattat ord som sällan används, och det är ordet "trätobröder". Det tar fasta på att människor inte nödvändigtvis behöver vara överens för att formas av varandras närvaro, och att det många gånger uppstår en långt mer gemensam samsyn på saker och ting mellan folk som aktivt bekämpar varandra än mellan folk som i stort inte har någonting att bråka om.

Social samvaro innefattar i sig självt inte att de samvarande gillar varandra eller kommer överens om någonting - det innefattar bara att de interagerar socialt i en gemensam miljö med en gemensam uppsättning referenspunkter och ibland - främst i tävlingssammanhang - även ett gemensamt mål. Ett klart exempel på detta är förstås turneringar av olika slag, där de inblandade deltagarna eller lagen alla har som mål att vinna, men där det vanligtvis bara finns ett fåtal platser på prispallen. Det går inte direkt att säga att lagen är vänner med varandra, men de delar socialt sammanhang, deltar i samma aktivitet, agerar mot samma mål, är helt överens över de former som detta mål legitimt kan uppnås och utövar utan tvekan en hel del social inverkan på varandra. Och har, än mer, ibland långt mer gemensamt med varandra än med andra människor runt omkring som inte deltar i tävlingen i fråga.

Vore det ett tankefel att påstå att underanvändandet av ordet trätobroder och dess synonymer på något vis har att göra med att vi, paradoxalt nog, kanske är lite för konsensusinriktade i detta vårt avlånga land?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar