18.6.10

Att tveka

I en hypotetisk situation kan du välja mellan alternativ A och B. Ingen av dem är ett självklart val som leder dig till lycka och välstånd. Båda innefattar sina brister, risker och avigsidor. I båda kan du se potential, möjligheter och lysande utsikter.

En tärning skulle med andra ord kunna fatta ett rimligt beslut. en tärning vet mer om framtiden än vi människor gör.

Istället för att ta fram tärningen hittar många människor ett tredje alternativ C. C innefattar att under en tid nogsamt vända på brister, risker och avigsidor hos A och B i kombination med ett drömmande kring deras potential, möjligheter och lysande utsikter.

Under den tid detta vändande och drömmande pågår förändras beslutsparametrarna för såväl A som B. Riskerna ökar eller minskar, potential förflyktigas eller mångdubblas. Ingen vet, ty ingen kan veta.

Någon har här sig själv ovetande valt C, vilket är det sämsta av de två till synes likvärdiga alternativen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar