10.2.09

Argument

Det finns olika sorters argument. En sort baserar sig på noggrant undersökande av fakta och sannolikheter, och lägger vikt vid att alla aspekter förs fram i ljuset och undersöks och tas under beaktande. Vetenskapsmänniskor gillar argument av den här sorten - även om det i förlängningen leder till att det krävs femtio sidors labbrapport för att konstatera att vatten, trots viss inledande skepsis (och en smärre kontrovers på området), är vått.

En annan sort är den typ som tas till bara för att en ska ha någonting att säga. Det finns alltid, i alla möjliga och omöjliga lägen, åtminstone något att ta till. De av er som spelar Sim City eller Ceasar-spelen vet att det är ett positivt tecken när stadens invånare klagar på antingen för höga skatter eller på arbetslöshet; det är ett tecken på att det inte finns någonting annat, mer akut att klaga på. De må vara förklädda i formen av klagomål, men de är egentligen tecken på att Allt Är Väl. På samma sätt finns det alltid saker att gnälla på även hos den mest fläckfria av produktioner, och om folk enbart klagar på detaljer så vet du att du gjort ett bra jobb över lag.

Denna typ av argument är argument som inga äro. Den tas till i två omständigheter. Den ena är när en absolut måste invända mot något men inte kan komma på något substantiellt - så som när en opponerar mot en välskriven uppsats. Det duger inte att bara hålla med rakt upp och ner, så en får säga någonting om att den nog är lite för lång och använder lite för svåra ord ibland eller någon annan småsak. 'Vi håller med i stort, men vill ändå påpeka på de här små aspekterna...'

Den andra omständigheten är när en vill sänka ett förslag, men inte har några argument mot. En kan inte motivera varför någonting inte ska göras, men en har ändå någonting att säga emot med. Genom att säga emot, även på den mest idiotiska av löjliga grunder, finns det alltid en möjlighet att folk tänker att 'okay, eftersom hen säger emot så måste det finnas en anledning, så vi skippar det här.' Det kan röra sig om precis vad som helst. Så länge en negativ åsikt om det föreslagna uttrycks, så finns det en möjlighet att förslaget sänks.

Dessa argument som inga äro kan som sagt vara ganska precis vad som helst. Hos arbetsgivare händer det ibland att könstillhörighet eller sexuell läggning anförs som argument mot att anställa någon, reella kvalifikationer till trots. I valet av film till myskvällen kan en viss film avfärdas med att den är 'såsig'. Ett kontroversiellt politiskt förslag kan sägas tala emot någon random passage i Bibelen. Det finns tusen och åter tusen luftargument som tas till i akt och mening att säga emot för emotsägandets skull.

De lyckas oftare än de borde med att sänka det de säger emot. Sorgligt nog. -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar