15.2.09

Konsten att inleda någonting

Om ändå aldrig granarna i Pelions skog
av yxan fällts för att till marken störta ned
som virke till ett upphov till en början på
det skepp som nu benämns med namnet Argo! Ty
det skeppet förde valda män från Argos hit
för att på order av kung Pelias med list
beröva Kolkhis folk vädurens gyllene skinn.
Ty aldrig hade då min matmor flytt sitt hem.

Om du vill inleda en text, ett anförande, en avhandling eller någonting annat - vad som helst - så låt gärna bli att göra det på det här sättet. Versmått är en aning jobbiga att läsa, och folk blir väldigt besvikna när de kommer till slutet och inser att de just orkat sig igenom en hel radda ord bara för att komma fram till att de flesta av dem hade kunnat skalas bort utan att någonting förlorats.

Var rak, var klar, var direkt. Det första intrycket har större inverkan än du tror, så slösa inte bort det på ord som inte betyder någonting vare sig för dig eller för dina åhörare. -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar