19.10.09

Avsikt och resultat

Det händer ibland att en vill skriva ett inlägg som förändrar världen. Ett inlägg som utgör en positiv knuff i rätt riktning för alla som läser det. Ett inlägg som föser de tvekande till att göra någonting, och som stärker de redan görandes tro på att det de gör är rätt och riktigt. Ett Epic inlägg of Goodness, med andra ord.

Så. En sätter sig ner för att börja skriva, och det går rätt bra; orden flyter, de bara kommer av sig själva, en riktigt känner hur saker och ting rör sig åt rätt håll, och ju mer en skriver desto bättre blir det. Ju mer en skriver desto mer övertygad blir en om att det en gör är det rätta och bästa, och än mer övertygad blir en om att det en skrivit kommer att frammana samma känsla i läsaren. Så till sist så blir en klar och trycker på "publish", och sedan är texten fri att drabba världen i all sin godhet. Nu kommer saker och ting att sparka igång ordentligt!

Tid passerar.

Och - inget händer. Inga kommentarer. Ungefär fem läsare enligt Google Analytics, och några av dem är en själv som korrläser en sista gång. Och detta TROTS att en nämnt Piratpartiet och pingat på Nyligen! What gives?

Well, förmodligen är det så att en blandat ihop sin intention med resultatet av densamma. Att en kände sig övertygad och upprymd av skrivandet är ingen garant för att det skrivna är övertygande och upprymmande. Skrivandet och det skrivna är två olika saker, och ett vanligt men förståeligt tankefel är att blanda samman dessa tu saker. De hör ju förvisso oförenligt ihop, men när texten väl är klar så är är dess tillkomst vanligtvis oerhört osynlig för dess läsare; kvar finns bara texten som sådan, och den är antingen bra eller, ehm, inte.

Jag vet inte hur det är med er, men jag har i all ärlighet och upprymdhet skrivit mången ganska usla textbitar. Avsikten har varit nobel, men resultatet har varit - well, inte lika ädelt.

Still. Övning ger färdighet, sägs det. -

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar