27.10.09

Meddelande till allmänheten

Det är med stor lättnad som jag i egenskap av direktör för Myndigheten för genetisk utveckling och kontroll nu kan komma med en lösning på problemet med bostadsbristen. Vi har efter många utredningar och långa diskussioner kommit fram till att den enda rimliga och sunda åtgärden är en storskalig och successiv ombyggnation av nationen. Dels de byggnader som i dagsläget används som bostäder, och dels de medborgare som bor i dessa.

Från och med idag så kommer maxhöjden för varje medborgare att vara åttiosju centimeter, och över de närmaste trettio åren kommer vi på Myndigheten att fasa över medborgarna - både befintliga och kommande - till den nya standardlängden. Arbetet med att bygga om lägenheterna så att de passar den nya tidens medborgare har förstås redan börjat, och vi har redan idag ett stort utbud att välja bland för de framsynta bland oss.

När medborgarna väl är hälften så långa som de har varit så kommer bostadsbristen att vara ett minne blott. Det kommer att få plats dubbelt så många boende i redan befintliga byggnader som i dagsläget, och varken stadsbild eller restider behöver påverkas av att vi förpassar bostadsbristen till en fotnot i vår historia.

Vi här på Myndigheten är förstås väldigt glada över att få ta vår del av samhällsansvaret och vara en del av ett konstruktivt byggande av en ljus framtid. Detta byggande börjar redan idag vid ditt närmaste Mguk-kontor, där du redan idag kan ta emot din första genetiska behandling för att nå morgondagens nya höjder. Vi ser öppenhjärtat och med glädje att du vid tidigast möjliga tidpunkt gör tid i din kalender för ett besök hos oss. Om du inte har möjlighet att komma inom den närmaste framtiden så gör det inget; vi håller alldeles just nu på att sammanställa ett schema med obligatoriska kallelser för att underlätta övergången från den svindlande historien till den sköna nya värld som är vår framtid.

Vi måste alla ta vårt ansvar. Vi tar vårt; nu är det din tur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar