31.1.10

Att gå upp på morgonen

Har ni någonsin funderat över varför ni går upp på morgonen? Det är fullständigt möjligt att utöva lite praktiskt filosofiskt spekulerande kring detta enkla faktum.

Uppgåendet sker ofta (beroende på vanor, dygnsrytm, graden av lutheranism och en mängd andra fenomen) på morgonen. Men det faktum att det är morgon och att vi går upp betyder inte att det är på grund av att det är morgon som vi går upp. Det är inte morgonen som orsakar uppstigandet.

Istället är det den rymd av uppgåendeinducerande fenomen jag skisserade parentetiskt som utgör de kausala orsakerna till uppgåendet.

Människor har inte alltid denna distinktion klar för sig. Både i sitt beslutsfattande och i sina beskrivningar av egna och andras handlande så förleds man ofta att tro att korrelation (i tiden eller rummet eller på annat vis) implicerar kausalitet.

Detta är ett tankefel. Bara för att vi ofta ser två saker tillsammans så kan vi inte utgå från att den ena orsakar den andra. Vi tror till exempel att vi äter för att vi är hungriga. Lätt att tro, eftersom vi ofta äter när vi är hungriga. I själva verket äter vi för att vi vill, eller för att vi tror vi måste, eller för att vi är deppiga eller av en mängd andra skäl.

Risken med detta tankefel är att vi läser in felaktiga motiv och antar felaktiga orsaker till beteenden vi ser omkring oss. Gör inte det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar