11.7.08

Studenter

I många lokala tidningar, så som Nerikes Allehanda, Södermanlands Nyheter eller Dagens Nyheter, händer det lite då och då att lokala gymnasister pekas ut som studenter. Vilket är lite smått befängt, eftersom de fortfarande är elever. Studenter rör sig i en värld av eget bildande, med det egna kunskapsintresset som drivmotor för läsandet och de stora visionerna i sinnet; elever har fortfarande x antal år, veckor eller månader kvar innan de får tänka större än vad de lokala pedagogerna klarar av, innan Livet börjar. Skillnaden mellan studenter och elever är uppenbar; att försöka glorifiera gymnasielivet eller göra studentlivet mindre fritänkande genom att blanda samman begreppen gör ingen glad.


Att många av mina kursare över mina studentår fortfarande passade bättre på gymnasiet, eller att jag egenhändigt fick introducera Jacques Lacan för min gymnasielärare i psykologi, är undantag som bekräftar regeln. Skillnaden mellan gymnasieliv och studentliv är så pass stora att de faktiskt förtjänar var sitt ord. Ingen gymnasieelev har någonsin oroat sig för nästa veckas femtonpoängstenta i civilrätt och allmän juridik, och de konsekvenser ett U kommer att ha för ens korrenspondens med CSN; likaledes har ingen student har någonsin tvingats konfronteras med åtta olika läxor i lika många ämnen, som SAMTLIGA måste in nästa måndag, ty annars är hela ens framtid förstörd. Det är inte samma sak att vara gymnasist som att vara student.


Now, tankefelet många gör är att anse att detta är en av Gud given ordnnig som måste bevaras in till tids ände, och att alla eventuella felsteg och felbenämningar är ett förolämpande av skapelsen som sådan - ett rubbande av den naturliga ordningen och en spark på skenbenet på allt som rätt och riktigt är. Tankefelet många gör är att de tar denna uppdelning på akut allvar, och spiller mången tid, ord och joltmängder energi på att uttrycka sin ilska och kränkthet över att ordet 'student' ibland brukas i fel sammanhang. Det är inte värt det; det är inte riktigt så viktigt. Tankefelet är att de ser saken med allt för stora ögon.

Detta gäller förstås även många andra delar av den så kallade verkligheten, men just denna har hänt en och annan gång i min verklighet (som den student jag är). Vart en än sig i världen vänder, kommer en dock att hamna på en plats där vissa ord har en överdriven betydelse, och där felsteg inte tolereras längre än en mygga i en isoleringscell. Gemensamt för dem alla är att det alltid finns andra platser och andra diskurser, där ordet kanske har en annan betydelse, eller inte finns över huvud. Gemensamt för dem alla är att så fort en stigit ut ur deras verklighet, så finns de inte längre, och är därmed overkliga, på sitt sätt. -

Tänk på saken. Det är relevant, oavsett om du är gymnasist, student eller neutrum.

1 kommentar:

  1. om man är gymnast då?

    (var bara tvungen :)

    SvaraRadera