27.5.08

Demokrati, del två

Det finns en uppfattning om att demokrati är någonting som kan byggas upp och sedan fortsätta vara byggd, som om vore den en byggnad vilken som helst; den måste förvisso underhållas och repareras efter tid eller olyckor, men den står sig mer eller mindre av sig själv, givet att personal finns anställd för att förvalta den.

Så fungerar det inte, och hur väl en demokratisk stat än är byggd och konstruerad, så förfaller den om dess medborgare inte tar sig tid att sätta sig in i hur det faktiskt fungerar. Utan medborgare som utbildat sig själva om hur samhället fungerar, om hur samhället är konstruerat, om hur de komplicerade processer och mekanismer - såväl samhälleliga som ingenjörsmässiga - som håller oss vid liv och vid hälsa påverkar oss och vår omgivning, om hur en mellanmänsklig dialog ska kunna ta till vara på både särintressen och särkompetenser; utan utbildade medborgare - utan medborgare som sådana, som vissa skulle säga - ingen demokrati.

Now, det är skillnad på medborgare och lokalinvånare. De senare gör det de gör och funderar inte mer över saken än nödvändigt: de arbetar, konsumerar, knarkar television, förfasar sig över dagens ungdom och allt annat som lokala människor gör. De förra, däremot, har ett aktivt intresse för och i det lokala kulturlivet, för de sociala processer som pågår och formar människorna i omgivningen (och hur de kan formas av dem), tar del och ton i den politiska processen, håller sig informerad om vad som händer och pågår i samhället och är igång i största allmänhet.

En demokrati byggs upp av dess medborgare, och kan inte finnas utan dem. En statsmakt, en stat som sådan, behöver dock inga medborgare; den behöver bara en samling lokalbefolkningar som gör det de gör utan att göra så mycket väsen av sig. En lokalbefolkning stöder och göder en stark statsmakt, genom att ge den en befolkning att regera; en medborgarskara stöder och göder - föder - en stark demokrati, genom att ge den ett underlag för de demokratiska processerna att hända och fungera.

Demokrati går inte att bygga klart, färdigställa, en gång för alla avsluta arbetet med; det är en pågående process, och precis som alla processer så pågår den så länge den kan pågå, och upphör när den inte längre har vare sig förutsättningar eller anledningar att fortsätta. -

4 kommentarer:

  1. Detta är ett vanligt tankefel bland amerikaner. Konstitutionen hit och konstitutionen dit (eller varför inte bibeln?) svarar de i varenda diskussion som om den vore en naturlag utan att notera att demokratin förfaller i alla fall.

    SvaraRadera
  2. Det värsta är att väldigt få amerikaner faktiskt läst sin konstitution och dess tillägg, och tagit del av de klkheter som står däri. Det är nästan lite sorgligt.

    SvaraRadera
  3. Mm. *förnekar inga understatements*

    SvaraRadera