21.5.08

Illegala invandrare

Det talas mycket om att illegala invandrare ska få laglig rätt till vård. Lite paradoxalt; lite som att totalförbjuda vissa sorters frukt för alla möjliga och omöjliga ändamål, och sedan i en följdparagraf reglera de former under vilka dessa måste hanteras av legitima användare. Endera bestämmelsen måste upphävas i praxis för att den andra ska vara tillämplig - eller, med andra ord, den ena lagen måste köras över för att den andra ska bli relevant.

Laglig rätt för illegala invandrare är just detta: ett de facto erkännande att staten i dagsläget skiter fullständigt i att den kräver någon form av uppehållstillstånd av de som vill leva och verka inom dess territoriella område, och i stället kastar in handduken. Det underliggande budskapet är att bestämmelserna om uppehållstillstånd och avvisningen av de individer som bedöms vara oförtjänta av detta inte längre är giltiga, att de i praktiken betraktas som tomma ord och kan ignoreras utan större konsekvens.

Definitionen av en rättsstat är till en viss del - inte enbart, men en del av den - att lagarna åtföljs av den som stiftar dem, och att de gäller när de väl har vunnit laga kraft. Rucka på lagarnas giltighet, och du ruckar på rättsstaten. Och att göra det är ett brutalt tankefel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar