29.5.08

Sprawl

Inom kulturgeografin - särskilt den fraktion som sysslar med städer och urbanisering - finns det ett populärt och använt begrepp: Sprawl. Ordet är direkt övertaget från engelskan, och betyder 'utbredning', med konnotationer åt ohämmad men omotiverad expansion, tillväxt utan utökad aktivitet; det används för att prata om städer som blir större på bredden utan att bli större rent innehållsmässigt. Tillkomsten av förorter där det bara bor folk, men inte förekommer någon som helst kommersiell ekonomisk aktivitet - inte ens en liten kiosk - är ett exempel på detta. Folk bor på ett ställe, handlar på ett annat, jobbar på ett tredje, har fritidsaktiviteter på ett fjärde osv. Var sak har sitt område, och på grund av detta så finns det väldigt många områden; även om det skulle gå att samla alla funktioner på samma yta.

Sprawl är med andra ord, draget till en extrem, att Eskilstuna breder ut sig till en yta av Stockholm men fortsätter att vara Eskilstuna, till sinneslag, befolkningsmängd och antalet gräsbollar som studsar omkring i brist på annan aktivitet när kiosken stänger. Det är mycket yta men lite action, med andra ord. (Eller kanske bara väldigt mycket Eskilstuna.)

Now, begreppet sprawl fungerar alldeles utmärkt - det beskriver en pågående process, även om denna inte är helt självklar, och kan behöva nyanseras och fördjupas ibland. Tankefelet ligger inte däri; tankefelet ligger i att det finns folk som har skrivit hela böcker om begreppet utan att nämna William Gibson en endaste gång. Alls.

Det är inte så det ska gå till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar