20.5.08

Marijuana

Mycken propagandaarbete har lagts ned på att låta marijuana framstå som en Farlig, Osäker och i största allmänhet Katastrofal drog. De som använder den får hål i huvudet; den är inkörsporten till alla andra Farliga - Farligare - droger; det är bara misslyckade konstnärer som använder den; Satan kommer att ta din själv och du kommer att få vårtor på händerna om du tar denna djävulens substans! - och så vidare. Det har pågått ett tag, och stora auktoritära auktoriteter har lagt in mycken prestige och energi på att göra budskapet om denna Ondska så trovärdig och utspridd som möjligt.

Allt detta i en anda av välmening gentemot de unga, en slags känsla av skyddande ansvar, en ambition att hålla dem utom fara. Inget fel i det - förutom då att det inte fungerar, på två samverkande plan.

Dels blir det som är förbjudet per automatik intressant. Det tar inte överdrivet lång tid för en förbjuden handling att bli utförd, även om denna aldrig blivit utförd eller ens påtänkt innan den blev förbjuden. Det är en slags sociologisk 'tänk inte på rosa noshörningar'-effekt: anmodandet om att inte göra någonting leder till att det görs ändå, per en form av automatik. Så förbudet och förmaningarna om att hålla sig borta skapar en naturlig efterfrågan; det är en del av hur förbud fungerar.

Dels är inte marijuana överdrivet farligt. De facto. Det är fysiologiskt omöjligt att bli beroende, och i jämförelse med alkohol är biverkningarna ganska ringa - även om de finns. Brukandet orsakar inte hål i huvudet, även om vissa misslyckade konstnärer faktiskt brukar den. Men det missbruk av förälderlig och samhällelig auktoritet som omgärdat denna drog, och upptäckten av denna efter dess användning, orsakar i sig självt ett oerhört misstro mot alla andra former av uttalanden om droger. Så som, säg, kokain eller heroin.

Så propagandakampanjerna har delvis rätt i att drogen är en inkörsport till de tyngre drogerna, men det beror inte på drogen i sig självt, utan på hur den betraktas och behandlas. Den behandlas, så som 'just say no'-kampanjen är ett utmäkt exempel på, så som en del av en oproblematiserad helhet, vars samtliga beståndsdelar är Onda - och Onda i exakt samma grad, så att de kan och ska hanteras på exakt samma vis. Säg bara nej - just don't do it.

När nu ungarna ändå tar den lätta drogen och uppäcker att de fortfarande andas, fortfarande kan fungera normalt, fortfarande är mer eller mindre sig själva, finns det inget som säger att de inte går vidare till tyngre saker. Såvida ingen finns där för att berätta för dem att 'tyngre' i det här fallet är en komparering mellan att pierca ett pyttelitet hål i örsnibben och att köra upp en aktiverad borrmaskin i näsan. Föräldrarna kommer inte att göra det, eftersom de är 'drogfria' och behandlar alla droger som en och samma sak. Samhället kommer definitivt inte att göra det - det vore ju 'att skicka fel signaler'. För att inte tala om prestigeförlusten.

För att iterera: det är inte drogen, utan den neurotiska inställningen till den, som är problemet. Den distans som vuxenvärlden - eller samhäller i stort, i och med att den fortsätter på samma vis även när ungarna växt upp - intar till drogerna som helhet gör att de skillnader som finns mellan droger inbördes inte bara tonas ned, utan förnekas. Och när ungarna inser att vuxenvärlden hade fel om en sak, vad annan slutsats kan de dra än att samma vuxna kan ha fel även om andra saker?

Tänk om, tänk rätt! Vill ni förhindra att droger används, så gör det inte genom att stänga in er i ett hörn av okunskap och retorik medan världen händer runt omkring er! Ta reda på vilka droger som är Farliga, och vilka som kan användas om det sker under ansvar och överseende. ta reda på vad som egentligen händer, hur landet egentligen ligger, vilka faktorer som egentligen spelar in, och prata med ungarna om det! Bli auktoriteter, i stället för bara tomt talande - auktoritära men irrelevanta - personer som med rätta kan ignoreras, eftersom de inte vet någonting om vad de talar om! Tänk om, tänk rätt!

Snälla? För ungarnas skull?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar