16.5.08

Demokrati

Demokrati är alltid en avvägning mellan effektivitet och deliberation. Å ena sidan behöver staten kunna fatta beslut på ett effektivt sätt, utan att det tar allt för lång tid; å andra sidan så kräver demokratin att människors åsikter och intressen tas tillvara och tas hänsyn till. Det förra åsidosätts inte i en demokratisk stat, och införandet av demokratiska procedurer och spelregler förändrar inte den realpolitiska verklighet som är statens överlevnad.

Staten måste således ta hänsyn till sig själv först, och demokratisera senare. Tankefelet många gör är att ta detta som ett tecken på att demokrati är en omöjlighet, att den inte finns och att vi, därmed, lever i en diktatur. Utan att för den skull göra någon slags ansträngning för att ta reda på eller utnyttja de demokratiska rättigheter som ändå finns.

Ta handlingsoffentligheten, till exempel. Varje handling som inte är hemligstämplad är offentlig, och vem som helst - smaka på det, vem som helst - som känner att de har ett behov, intresse eller bara lust att läsa dem kan gå och göra det. Utan att behöva motivera det. Enligt lag.

Eller kommunal planering. Alla större förändringar i lokalsamhällets fysiska byggnation måste dels annonseras i tidningen, och dels ställas ut på offentlig plats. Vid utställandet får vem som helst i lokalbefolkningen som känner sig berörd göra eventuella synpunkter gällande, och kommunen måste lyssna och ta ställning till det sagda. Enligt lag.

Staten måste se till sin egen överlevnad; det är ofrånkomligt. Samtidigt har Svea Rike varit igång med det här med demokrati rätt länge vid det här laget, och har hunnit införa en hel del demokratiska institutioner och författningar som kommer medborgarna till godo - OM de använder dem. Många tror dock att demokrati är omöjligt, och låter oerhört bli att ta reda på dessa institutioners och författningars demokratiska potential och inverkan.

Full deliberativ demokrati må vara en ouppnåelig dröm, men inte ens en representativ demokrati som Sverige kan fungera om inte dess medborgare vet om de demokratiska rättigheter de har och under vilka former de kan användas. Så få bukt med din demokratiska bakdel, sätt dig in i dina grundläggande demokratiska rättigheter och låt bli att låta bli att använda dem. På inget annat vis kan den demokrati vi ändå har bli den demokrati de pessimistiska säger att vi inte kan få, och som vi säger oss vilja ha. Move!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar